Likestilling i praksis

8
mar

av Arild Spandow , 8. mars 2017

Likestilling i praksis

Arild Spandow er deleier i Spabogruppen, et norsk, familieselskap. Han er gründer og CEO for Amesto Group (2002), som er heleid av Spabogruppen. Amesto Group leverer outsourcings-tjenester innen regnskap, lønn og HR, oversetting og tolketjenester, forretningssystemer innen ERP, CRM og HRM, samt bemanningstjenester gjennom Top Temp. Gruppen er representert i 60 land og omsetter for mer enn en milliard NOK, med 1 200 ansatte.

I følge tall fra Ledarnas likestillingsbarometer fra 2015 er det først i år 2065 det vil være like mange kvinnelige konsernsjefer som menn i Sveriges 1000 største selskap, gitt dagens utviklingstakt. Ifølge SSB er 5,5 prosent av daglige ledere i norske allmenne aksjeselskap kvinner.


Gitt dette var det positivt å lese at MENSA nå har kvinnelige ledere i både Norge, Sverige, Danmark og Finland. Nyhetsverdien i dette er imidlertid at alle er kvinner, ikke hva dette betyr for MENSA. Ville nyhetsverdien vært den samme dersom halvparten av lederne var kvinner?


I Amesto Group er 55 prosent av selskapslederne kvinner. I konsernledergruppen er fem av åtte ledere menn. Det Amesto-selskapet som leverer best i 2016 består av kun kvinnelige selskapsledere. Fra dette vil noen konkludere med at kvinner skaper best resultater.


Vårt ansvar som ledere er å alltid lete etter den mest egnede kandidater for jobben. Det som er viktig er at vi søker etter egnethet uavhengig av kjønn. Det er likestilling i praksis. Jeg tror derfor at det er misforstått å sette absolutte likhetstegn mellom kjønn og suksess. Det handler i bunn og grunn om kompetanse, personlig og kulturell egnethet. En god ledergruppe bør ideelt sett inneholde en blanding av egenskaper som bidrar til å skape friksjon. Friksjon utfordrer og skaper endring. Uten endring dør selskapet.


Min erfaring er at en god blanding av menn og kvinner i en ledergruppe bidrar til denne dynamikken. Derfor vil det være naturlig at man forsøker å skape en balanse, dersom ledergruppen er dominert av kvinner eller menn. I praksis betyr dette at dersom man har to likt kvalifiserte ledere bør søken etter balanse påvirke hvorvidt man velger mann eller kvinne.


Nylig ansatte vi ny kvinnelig toppleder for Amesto Solutions i Sverige, en sterk og svært kompetent leder. Resultatet er at to av tre ledere i Amesto Sverige nå er kvinner. At to av tre ledere i Amesto Danmark er menn handler også om at de var de beste kandidatene. Jeg mener at hver enkelt leder må forplikte seg til å skape like muligheter for alle i eget selskap. Får vi til dette vil vi klare å endre samfunnet. Amesto har i dag ca. 1200 ansatte. Mitt viktigste likestillingsbidrag er å sørge for at alle ansatte har like muligheter.

 

Så gratulerer med dagen til Amesto-kvinnene! Dere er her fordi dere var beste kandidat til jobben!

Arild Spandow

Arild Spandow

CEO, Amesto Group.