Medarbeiderundersøkelse eller jevnlig temperaturmålinger?

16
mar

16. mars 2018

Medarbeiderundersøkelse eller jevnlig temperaturmålinger?

Lenge har jeg lurt på hvorfor vi én gang i året stiller medarbeidere en hel haug med spørsmål når de ofte ikke følges opp av personalledere med konkrete handlingsplaner, eller at resultatet og handlingsplanene ikke rapporteres til styret. Jeg har også lurt på om det egentlig gir et riktig bilde av organisasjonen når man kun stiller spørsmål en gang i året. Finnes det kanskje en bedre måte å gjennomføre undersøkelsen på?

I 2014 gjennomførte Gallup en omfattende analyse av 1,4 millioner medarbeidere. Den fanget oppmerksomheten til svært mange ledere på verdensbasis. Resultatene viste nemlig at selskaper med høyt motiverte ansatte var 21 prosent mer produktive og 22 prosent mer lønnsomme. Det viser også at høyt engasjement har en betydelig effekt på virksomhetens turnover. Videre så viser svenske «Jobbhälsobarometern» med svar fra 10 000 yrkesaktive at sykefraværet er vesentlig lavere blant fornøyde ansatte.


Plutselig ble det interessant for styrer å sette engasjement og fornøyde ansatte på agendaen. De så muligheter for økt inntjening og lavere kostnader. Det skal sies at mange av oss har lenge vært bevisste på at «culture eats strategy for breakfast» – men kanskje ikke alle i like stor grad.

Det er med spenning og glede jeg i over halvannet år har jobbet med å sette fokus på løpende engasjementsmåling, heller enn den årlig medarbeiderundersøkelse. I ett år har vi derfor gjennomført et pilotprosjekt i Amesto Solutions og nå har hele Amesto-konsernet startet med løpende måling av engasjement. Vi ønsker å fremme ledelse som skal trigge og skape dypere forståelse av engasjement. Med det mener jeg ledere som ønsker å følge opp, snakke med og utvikle våre team. For å gjennomføre denne engasjementsmålingen bruker vi HR-verktøyet «&frankly».

Selv har jeg erfaring med flere store endringsprosesser fra både frivillig sektor og hos kommersielle aktører. Med et lite hjertesukk tenker jeg tilbake på den tiden og skulle så inderlig ønske at jeg hadde hatt &Frankly som hjelpeverktøy. Kanskje jeg hadde klart å forstå, fange opp og ikke gå i noen av de fellene jeg gjorde. Verktøyet gir nemlig innsikt som er en stor hjelp til både ledelsen men også til hver enkelt medarbeidere som får hjelp og støtte til å følge opp det å lede seg selv og å skape en arbeidsplass man trives på.

Hva er &frankly?

Det er et system utviklet for å måle, trigge og skape dypere innsikt i bedriftskulturen og arbeidslivet. Målet er å skape et stort engasjement hos hver enkelt ansatte (og leder) og bygge en transparent og utviklende kultur. Medarbeidere svarer på nøye gjennomtenkte spørsmål via en app eller en webbside. Ledere kan velge å enten bruke noen av de ferdig utviklede pakkene med spørsmål fra et bibliotek eller skape egne spørsmål. Ledelse får enkelt oversikt via rapporter og kan følge enkelte spørsmål med KPI-er, gjennomsnitt eller fordelingen av svarene. Trendene kan du følge over tid og du kan om ønskelig korrelere engasjements KPI-er med økonomiske resultat eller andre KPI-er som sykefravær, kundetilfredshet etc.
Det blir et spennende år i Amesto, nå med engasjement satt på agenda.