Oppdatering: Amesto og Leger Uten Grensers samarbeid

23
nov

23. november 2016

Oppdatering: Amesto og Leger Uten Grensers samarbeid

Amesto og Leger Uten Grenser inngikk i 2016 et strategisk samarbeid på nordisk nivå. Samarbeidet begynner nå å bidra til effektiviseringsgevinster for vår økonomi og administrasjon. Her følger en oppdatering på status for de forskjellige initiativene og litt om veien videre.

Visma Lønn  – oppe og går

I tett samarbeid med Amesto har vi gjennom sommeren konvertert fra vårt gamle lønnssystem (Vivaldi) til Visma Lønn.

 - Vi nådde vår målsetning om å kjøre septemberlønn i Visma Lønn!

Som forventet var det kun lønnsslippens oppsett som endret seg for våre ansatte. Alle fikk samme lønn som før. Løsningen er blitt effektiv og vi jobber nå med dokumentasjon og finjustering for å sikre en robust prosess.

Vi har fått tett, god og svært kompetent oppfølging av Bozica Babic i Amesto gjennom hele prosessen. Marit Lund har ledet arbeidet hos Leger Uten Grenser og koordinert tett med vår HR-avdeling i prosessen.

Visma.Net Expense – snart klar for test

Hovedmålsettingen med implementeringen av Visma Lønn var å få på plass en mer effektiv løsning for kostnadsrefusjoner og Per Diem gjennom Visma.Net Expense. Det er selvfølgelig mye reisevirksomhet i Leger Uten Grenser. Dette gjelder også innenfor vår innsamlingsvirksomhet. Å kunne integrere og effektivisere kostnadsrefusjoner, samt Per Diem håndtering, vil gi en betydelig effektiviseringsgevinst samtidig som det fjerner lite motiverende manuelle rutiner.

Suksessen med konverteringen gjorde at vi som planlagt nå allerede er i gang med implementering av Expense-løsningen i samarbeid med Bozica Babic og Arne Ludvig Godt Daae hos Amesto. Vi forventer å få etablert løsningen ultimo september og starter med en testgruppe allerede fra oktober av. Vi ønsker å gjøre oss noen erfaringer gjennom oktober og tar sikte på å fase inn resten av organisasjonen fortløpende og innen utgangen av året. Vi jobber nå med teknisk oppsett og utvikling av brukerveiledninger. Måten vi jobber på betyr at det er en stadig flyt av ansatte, særlig innenfor innsamlingsvirksomheten vår med mange deltidsansatte. Vi var derfor redde for at lisensordningen ville føre til at vi måtte betale for en god del inaktive brukerlisenser, som dermed ville dratt ut unødvendig kostnader for organisasjonen. Det viser seg derimot at lisensordningen er svært fleksibel og beregner kun aktive brukere. Dette passer oss perfekt og er med på å begrense kostnadene våre.

Visma.Net Financials – Ikke foreløpig, vi finjusterer Global inntil videre

Vi hadde en veldig nyttig workshop med Amesto sine Visma.Net Financials-eksperter (Ole Jørgen Svendsen og Brynjulf Skorpen) i mai. Her ble det tydelig for oss at en overgang til Financials foreløpig ikke vil gi noe vesentlig effektiviseringspotensiale for Leger Uten Grenser Norge. En konvertering vil bli relativt ressurskrevende og er derfor ikke vurdert som rimelig foreløpig. I tillegg jobber vi med to nøkkelverktøy, Amesto Analyze og Qlikview, som begge er integrert med Visma Global. Slik vi forstår det er ikke disse verktøyene utviklet mot Financials enda.

Dersom det skulle besluttes en integrering eller sammenslåing av Leger Uten Grensers nordiske kontorer, eller regnskapsfunksjoner vil definitivt Financials være en svært relevant løsning. Vi har forstått at utrulling av Financials i Sverige og Danmark ligger noe fram i tid. Når det gjelder en eventuell sammenslåing av våre nordiske økonomifunksjoner så er dette nok et lerret som må blekes over tid og diskuteres ikke foreløpig.

I stedet for å fokusere på Financials vil vi i stedet, i samarbeid med Amesto sine Global-eksperter, prioritere å justere vår Visma Global-løsning og prosessene våre for å bli enda mer effektive. Dette arbeidet kan eksempelvis starte mot slutten av 2016 eller i 2017, avhengig av ressurssituasjonen.

Er det annet potensiale på den økonomirelaterte siden?

- Ja det tror vi så absolutt.

Vi vet at Amesto har et bredt utvalg av tjenester og produkter som kan være relevante for oss.

Innenfor timefangst og arbeidstid har vi i dag tungvinte og sårbare systemer. Vår bruk av Amesto Analyze og Qlik kunne nok med fordel profesjonaliseres og oppgraderes noen hakk.

Det er helt sikkert også flere løp som kan forfølges, også utenfor økonomisiden.

 

Læger Uden Grænser Danmark

Oppgradering av Visma Business – klar i oktober

Amesto Danmark gjennomfører nå et prosjekt hos Leger Uten Grenser Danmark om en større oppgradering av deres Visma Business-plattform. Prosjektet startet opp før sommerferien og går nå over i den siste testfasen. Løsningen integreres videre med webshop. Hele løsningen forventes å gå live i oktober. Oppgraderingen forventes å gi flere effektiviseringsgevinster.

Videre effektivisering av prosesser

Danmark ser for seg at neste steg i samarbeidet med Amesto DK vil dreie seg om videre effektivisering av interne ERP-prosesser basert på den nye versjonen av Vismahanks. Arbeidet kan iverksettes mot slutten av året.

Gevinster ved outsourcing?

Danmark vurderer mulighetene og gevinstene ved outsourcing av lønnsprosessen. Avhengig av utfallet av denne diskusjonen vil det bli aktuelt å kontakte aktuelle leverandører hvor selvfølgelig Amesto vil være svært aktuelle.

Läkare Utan Gränser Sverige

En stabil og velfungerende ERP-plattform

Sverige hadde før samarbeidet ble etablert den mest effektive økonomiplattformen av de nordiske kontorene. Sverige har dialog med Hans Olof Amblie hos Amesto Solutions AB i Sverige og har også holdt foredrag hos Amesto. Det er foreløpig ikke identifisert større behov som Amesto kan fylle. Sverige jobber i dag i "Visma Lön" og "Visma Stampla" som støttes direkte fra Visma SPCS AB i Växsjö. Systemene inngår ikke i Amesto Sveriges produktportefølje.

I Sverige lanserer Visma.Net en tids- og prosjektmodul i Q1-2017, samt at Visma Payroll forventes i Q2-2017. Disse, i kombinasjon med Expense, kan bli aktuelle når den tid kommer. Amesto i Sverige er av den oppfatning at den svenske plattformen i dag er stabil og vil derfor avvente lanseringene av de nye plattformene for å se om Visma.Net vil kunne gi ytterligere effektiviseringsgevinster. 

Leger Uten Grenser i Norge, Sverige og Danmark er svært glade for å samarbeide med en aktør som Amesto, og vi ser frem til alt vi kan gjøre sammen også i tiden fremover.

---

Med vennlig hilsen,
Hans Johan Strømnes 
Finance Director
Leger Uten Grenser Norge
hans-johan.stromnes@msf.no