Vi er i gang!

14
mar

av Mads Kaggestad , 14. mars 2017

Vi er i gang!

Om du mosjonere er det bra for deg, men også bra for arbeidsplassen din. Det er grunnen til at The Amesto Athletic Challenge er godt i gang i hele Amesto. AccountHouse, Amesto Solutions og Amesto Group. Etter et år med erfaring fra AccountHouse Norge skapes det nå en felles giv på tvers av de ulike selskapene og landene.

Det er et spennende prosjekt fordi vi har ulike referanser, erfaringer og ambisjoner. Ikke alle liker å mosjonere og det er ikke gitt at alle er like bevisst hvorfor vi bør gjøre det. Det er også sannsynlig at noen tenker at det er et privat anliggende som arbeidsgiver ikke trenger å blande seg opp i.


Men uansett er det en ting vi alle har til felles, og det er at vi bryr oss litt om vår egen helse. 
Vi ønsker å holde oss relativt friske, og vi ønsker å ha mest mulig energi i hverdagen. De fleste vet også at det er lurt å mosjonere, at det gir en viss forebyggende helseeffekt, og at bedret form gir mer overskudd. Allikevel sliter mange med å skape mosjonsrutiner med tilhørende dårlig samvittighet. Innaktivitet blir fort en vane, og etter hvert som formen blir dårligere vil motstanden mot å komme i gang bare vokse. Denne sirkelen kan heldigvis brytes, og det hjelper å være en del av et miljø og et lag hvor man blir stimulert. I Amesto tror vi på dette, og vi ønsker å fremstå som en rollemodell. 
Ikke for at vi skal trene knallhardt og bli supermosjonister, men fordi helsa er blant det viktigste vi har.  


Erfaringene fra AccountHouse var solide med flott engasjement og gjennomsnittlig deltakelse på imponerende 94 prosent. Årsaken til den flotte deltakelsen var at programmet ble fulgt opp og satt i system. Der mange bedrifter holder sine mosjonsprogram adskilt, og kun for de som allerede er interessert, ble Athletic Challenge et felles delmål og KPI. Det skapte forståelse, engasjement, kontinuitet og en bedriftskultur som motiverte til litt mer bevegelse i hverdagen. I tillegg skapte det positivt galskap og stolthet over å gjøre noe sammen!


For noen ble også Athletic Challenge en unnskyldning for å komme i gang og opprettholde aktiviteten over tid. Når vi vet hvilke fantastiske ringvirkninger mosjon skaper på personlig helse kan det ha bidratt til flotte gevinster. Flere i litt bedre form med litt mer energi skaper igjen kollektive gevinster. Det viser hvilken påvirkning arbeidsmiljøet har på personlige valg i hverdagen. Målet er derfor å bruke muligheten til å skape en kultur som stimulerer hver enkelt til gode valg i hverdagen.


Men ingenting kommer av seg selv....

Amesto AccountHouse - Athletic ChallengeBilledtekst: Den spreke gjengen i Amesto AccountHouse etter felles treningsøkt

Athletic Challenge handler også om oppfølging, å ha det gøy, og feire. Det er derfor vi deler inn i lag, med lagleder og klare resultatmål. Det som ikke følges opp renner ut i sanden, og din deltakelse er ikke bare en investering i egen helse, men også et sterkt bidrag til en sunn- og stolt bedriftskultur. I idretten sier vi følgende; laget blir ikke bedre enn hva du bidrar med selv. At du velger å mosjonere gir en personlig gevinst. At du i tillegg bidrar med deltakelse på Athletic Challenge er med å gjøre andre gode. Slik blir du et viktig bidrag til kulturen og for et enda sterkere lag.


Amesto Group klarte imponerende 989 poeng i snitt i februar. AccountHouse Norge fortsetter å imponere med 940 poeng i samme måned. Den siste pallplassen i den første måneden gikk til Solutions Sverige med 845 poeng.


303 Amesto- medarbeidere på tvers av de ulike selskapene trimmet og bidro med poeng til seg og sitt lag, og det gjennomsnittlige aktivitetsnivået endte på solide 0,54 timer. Athletic Challenge viser dermed et kollegialt miljø som mosjonerer over målsettingen til de norske helsemyndighetene. En meget bra start på en felles giv hvor alle kan delta og alle kan bli vinnere uansett fysiske forutsettinger og ambisjoner.

Vi er i gang og kan få til mye sammen! Jeg heier på dere, og dere heier på hverandre. Slik skaper vi et miljø som stimulerer til litt mer energi og god helse!

Mads Kaggestad

Mads Kaggestad