<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

10. apr

Bevegelsesglede og business – hvordan henger det sammen?

Amesto samarbeider med Avantas Aktiv ved Mads Kaggestad for å bistå i å bygge vår kultur der bevegelse er en naturlig del. Hvorfor investerer vi i det?

 

På kort tid har vi opplevd at vi har fått et mye lavere sykefravær. Samtidig har vi fått en «snakkis» og det har blitt enklere å bli kjent med kollegaer. Programmet synliggjør også viktigheten av at en leder setter en retning, følger opp, inspirerer og motiverer. Det starter med at lederen går foran og at teamledere følger opp.

I tillegg er det spennende med de som sier de mosjonerer mer fordi de er en del av et jobblag med kollegial oppfølging. Eller at det er mange som sier de endelig har kommet i gang eller tar aktive valg om å trene i hverdagen.

DET HJELPER AT VI HEIER PÅ HVERANDRE!

Hvordan man skal få lavere sykefravær finnes det ikke et enkelt svar på. Det er flere ting som henger sammen og som bidrar til å få det ned. Men vi ser helt klart en trend. Vi får ned sykefraværet dramatisk med å sette bevegelse og oppfølging på agenda. I tillegg til å fokusere på bevegelsesglede kommuniserer vi mye rundt dette med oppfølging av leder og det å heie på hverandre i gruppen. Vi ser at den lave investeringen gir direkte resultat.

PRESS OG STRESS

Amesto er som mange andre bedrifter under et stor press på grunn av den teknologiske utviklingen. Når vi nå står midt oppi denne raske utviklingen ser vi at det er ekstra viktig med psykisk sterke medarbeidere. Vi trenger medarbeidere som har kapasitet til å tenke nytt og som utfordrer og gir forslag til nye løsninger.

I dag vet vi at forskning viser at fysisk aktivitet er det viktigste vi kan gjøre for hjernen vår. Det påvirker kreativitet, konsentrasjon, simultankapasitet og minne. Vi vet også at fysisk aktivitet fremmer psykisk helse – og i dag er antagelig psykisk helse den største årsaken til sykefravær. Vil du lese mer om hvordan fysisk aktivitet påvirker hjernen kan vi tipse om boken: Hjernesterk av Anders Hansen.

Vi ser at mosjon er en verdi fordi det hjelper oss i en hektisk hverdag. Fornuftig og tilpasset bevegelsesglede stjeler ikke tid, det gir deg tid gjennom mer energi og bedre livskvalitet.

HVORDAN MOTIVERER VI?

Vi fremmer bevegelsesglede og sosialt samvær. Vi følger opp gjennom lagledere og vi anerkjenner bevegelse. Enten det er å ake med barna, gå til jobben, måke snø eller ta en joggetur sammen etter jobb. Noen vil kalle dette lavterskelaktivitet, andre trening fordi de har et ønske om å utfordre seg og sin kropp.

Tiltaket til Amesto og Avantas legger opp til at medarbeidere er del av et lag, og hvert lag har en lagleder som motiverer gjengen litt ekstra. Å være del av et lag er en god motivator fordi på de dagene man kanskje ikke har lyst å bevege seg tar man gjerne den ekstra turen fordi du ikke vil skuffe laget ditt.

Treningsbransjen vet at om du vil endre og få til en varig vane så er det lurt å avtale tid for aktivitet og gjerne utføre treningsøkten sammen med en venn. Idrettsbevegelsen vet at det som skjer i idrettslaget eller i klubben handler i stor grad om det sosiale. I disse OL tider, se på bildene fra reportasjer som viser samholdet i Lyn og når Simen Heggstad Krûger vinner medalje. Hvilken kultur det skaper, hvilken møteplass klubbhuset er.

Vi vet at det er utfordrende å prioritere tid på mosjon i en hektisk hverdag. Derfor ønsker vi å skape et miljø som stimulerer til økt bevissthet om hvor lite som skal til for å skape en solid helsegevinst av regelmessig lavterskel, bevegelse og mosjon. Vi vil skape en arbeidskultur som stimulerer til bevegelsesglede fordi vi tror på gevinstene det kan skape på arbeidsmiljøet.

Det som er ekstra gøy er at ansatte melder tilbake i evalueringer at de opplever å sove bedre og har bedre konsentrasjon. Som arbeidsgiver er det en god følelse når et tiltak gagner de ansatte både på jobb og hjemmebane.

Så, kom deg ut, om bare på en liten tur. Kanskje du også blir friskere, gladere, mindre trøtt og presterer bedre på jobben!

Vi kommer til å dele mer av våre erfaringer. Følg oss gjerne.

Beste bevegelseshilsen

Karin Herou og Mads Kaggestad

Mads Kaggestad CEO & Owner Avantas Aktiv AS