<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

25. jun

Hva er likviditet?

Likviditet handler om hvor mye penger en bedrift har tilgjengelig. God likviditet vil si at bedriften har penger på konto til å betale regningene sine ved forfall. Mange bedrifter opplever imidlertid at kontoen er ganske tom før innbetalingene kommer. Dersom bedriften sliter med å gjøre opp for seg vil det si at bedriften har dårlig likviditet. Dårlig likviditet betyr ikke nødvendigvis at bedriften er dårlig business. Du kan ha en lønnsom bedrift og samtidig ha perioder med dårlig likviditet. På samme måte kan en ulønnsom bedrift ha god likviditet, for eksempel gjennom lån.

HVORFOR ER KONTROLL PÅ LIKVIDITETEN SÅ VIKTIG?

Det er viktig at bedriften kan gjøre opp for seg. Dårlig likviditet kan føre til økte utgifter gjennom purregebyrer, inkassokrav og ødelagte relasjoner. Betalingsanmerkninger for bedrifter blir automatisk registrert 30 dager etter at det er sendt en betalingsoppfordring, og betalingsanmerkninger reduserer bedriftens sannsynlighet for å kunne få lån. I verste fall kan en lengre periode med dårlig likviditet føre til konkurs.

HVORDAN KAN DU TA GREP OM BEDRIFTENS LIKVIDITET?

  1. FÅ KONTROLL

Å ha oversikt over bedriftens pengeflyt er det aller viktigste. Et likviditetsbudsjett vil umiddelbart gi deg et godt overblikk over fremtidig likviditet.

Et likviditetsbudsjett er ganske enkelt en oversikt over alle forventede utbetalinger og innbetalinger med dato for når pengene vil gå inn eller ut av kontoen. Her setter du inn faste utgifter som husleie, lønnsutbetaling o.l., samt både sikre og usikre inntekter som allerede sendte fakturaer eller forventede salgsinntekter. Kort sagt skal alle forventede inn- og utbetalinger inn i budsjettet, med forventede datoer for andre utgifter som investeringer og vareinnkjøp.

  1. GJØR JUSTERINGER

Dersom det viser seg at likviditeten din vil bli presset, bør du sjekke om det er mulig å gjøre noen endringer for å balansere likviditetsbudsjettet.

Kanskje vil du oppdage at forventede kostnader kommer på et annet tidspunkt enn de forventede inntektene. Det kan gjøre at bedriften i noen perioder er mye mer sårbar for uplanlagte regninger eller inntektsendringer. For eksempel kan mange faste utgifter tidlig på året, behov for investeringer i varer eller produksjonsutstyr, og sesongvariasjoner i inntekt gi store utslag på likviditeten, gjennom året.

Er det mulig å be om endringer i forfallsdatoer på noen av de kostnadene? Kan du være tidligere ute med faktureringen eller sette kortere betalingsfrist? Må du kjøpe store kvanta av nødvendige varer, eller kan du heller handle inn mindre og oftere for å spre utgiftene utover? Du bør også se på planlagte investeringer i lys av hvordan de vil påvirke bedriftens likviditet. Aprila Bank tilbyr fakturasalg. Dette betyr at du får penger rett inn på kontoen når du sender fakturaen, mens kunden vil motta en helt vanlig faktura.

Les mer om fakturasalg her.

Det er lurt å se etter både månedlige og årlige svingninger, for å se om det er mulig å gjøre noen justeringer.

HVORDAN KAN BEDRIFTEN BEDRE LIKVIDITETEN?

Selv etter justeringer kan det hende at likviditetsbudsjettet kun så vidt går i balanse, eller til og med i rødt. Dette er særlig vanlig for bedrifter som gjør investeringer, for eksempel i form av utstyr eller utvidelser, og for oppstarts-bedrifter som har en lang periode med produktutvikling før de kan forvente salg og inntekt. Bedriften kan altså være lønnsom eller antatt lønnsom, men det er ikke nok penger til å drifte den. Dersom dette er tilfelle, bør du se etter muligheter for å styrke kapitalsituasjonen i bedriften. Dette kan du enten gjøre ved å skyte inn ekstra egenkapital, ta opp et nedbetalingslån, eller etablere en kassekreditt.

Aprila Bank tilbyr kassakreditt til små og mellomstore bedrifter som trenger en buffer i perioder med ustabil likviditet.

Les mer om vår kassekreditt her.

Halvor Lande CEO Aprila Bank