<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

2. jul

It's all about the little things.

På 70-tallet hevdet den anerkjente økonomen Milton Friedman, at hovedformålet og førsteprioritet for et selskap var profitt for eiere. Som en naturlig konsekvens av dette skulle alt annet falle på plass: “The business of business is business”. Med denne våren som bakteppe, blir det klart at denne økonomiske teorien er utdatert.

I Amesto har vi tidligere målt våre konsernledere på økonomisk resultat. Punktum. Parallelt med dette har vi som familiebedrift snakket mye om sosial verdiskaping og jobbet aktivt med å finne vår plass i bærekrafts verdenen. For våre ledere og ansatte har det kunnet oppleves som et paradoks, at mens vi snakker varmt om disse verdiene, har vi kun målt på profitt. Derfor har vi nå innført et helt nytt belønningssystem hos oss, der vi måler på tre hoveddimensjoner: People, Planet, Profit, (trippel bunnlinje). Et viktig element er at alle dimensjonene vektes likt.  

Noen vil kanskje hevde at en endring i belønningssystemet er en liten endring. Vi tror ikke det. Vi tror at nettopp «små» handlinger eller små ting kan ha stor effekt. Det skal ikke mer til enn en modig stemme, eller en som stopper opp og stiller spørsmål før noe virkelig stort kan oppstå. 

THE BUTTERFLY EFFECT

"The idea that small causes may have large effects."

 

Hos oss måler vi “People” ut fra interne månedlige medarbeiderundersøkelser (&frankly) og kundeundersøkelser (Net Promoter Score, NPS), “Planet” måler vi ut fra strategi og oppnådde mål på konkrete sosiale og grønne verdiskapende prosjekt, “Profit” måler vi ut fra økonomisk resultat. 

Det må oppnås et minimumsmål på alle P’ene for at bonus skal kunne oppnås. Dersom våre konsernledere leverer på økonomisk resultat, men er under “minimum” for enten People eller Planet, vil de ikke kvalifisere til bonus i det hele tatt. Vår ambisjon er at endringer skal sette i gang en kjedereaksjon, der hvert ledd gjennom hele organisasjonen vil bli utfordret til å jobbe med de tre P’ene som utgangspunkt.

I år tar vi ambisjonen om de tre P’ene med oss inn i et arrangement vi kaller Amesto Beyond. For første gang blir det heldigitalt og åpen for alle som er interessert.

Amesto Beyond er en annerledes konferanse, der vi samler gründere, forskere, filosofer og teknologer. Det skal handle om etiske dilemmaer ved DNA-manipulering og om sliding door-teori. Vi skal vise hvordan man kan redusere biedød ved å kombinere AI og bærekraft i en trippel bunnlinje og du vil få innsikt i hva de store, globale pionerer har felles, den mystiske, lille X-faktoren.

People, planet, profit.

Vi tror at det er de små tingene som vil endre verden. Og dèt er temaet på Amesto Beyond.

Ariane Spandow Chair Board of Directors, Spabogruppen