<img height="1" width="1" src="" data consent-src="https://www.facebook.com/tr?id=1921535648103199&amp;ev=PageView &amp;noscript=1" data-category-consent="cookie_cat_marketing">

Søk på dette nettstedet:

6. feb

Fremtidens regnskapsfører.

Finansavisen åpner uken med en dyster melding: Robotene er her og regnskapsmedarbeiderne er i ferd med å miste jobben. Er det virkelig sånn det er, eller åpner tallene for innovasjon og glødende framtidsutsikter for bransjen?

 

Produktdirektør Stig Mjølsnes i Evry konstaterer overfor avisen, «Nå inntar robotene arbeidsplassene.» Det varsles om et paradigmeskifte: Roboter kommer til å overta mange av jobbene vi i dag sitter med.

Framtidsutsikten gjelder ikke bare regnskapsførere, fotomodellenes karriere står også for en 98 % sikker død. Det viser til en svensk rapport fra Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) som anslår at det er 97 % sannsynlighet for at regnskapsmedarbeiderne kommer til å miste jobben sin i løpet av de neste 20 årene.

Triste tall for en regnskapsbedrift. Eller er det egentlig det?

Administrerende direktør i Amesto, Arild Spandow har tidligere fortalt om sin oppstart i bransjen til Finansavisen. «Da jeg begynte i bransjen på 90-tallet førte vi regnskapet for hånd på papir. Det var kun et par mann på kontoret som hadde tilgang til en datamaskin. Forventningene hos kunden var lave. Regnskap var noe man måtte ha, ikke noe man brukte som strategisk styringsverktøy for bedriften.»

De aller fleste som jobber med regnskap i dag vet at det er langt fra bildet man kan male knappe 20 år senere. Systemleverandørene er pådrivere og premissgivere for måten regnskapsførerne jobber på, og kundene forventer at man hele tiden kan tilby markedets mest effektive systemer. De vil ut i skyen og ha tilgang til nettbasert regnskapsinformasjon 24/7 samt god regnskapsrådgivning Det er ikke lenger nok å kunne regnskapsfaget, du må også ha god systemkompetanse for å kunne benytte funksjonalitet til å effektivt produsere regnskap av høy kvalitet.. I 2014 er teknologi og systemer en stor og viktig del av regnskapsførerens hverdag.

«Våre regnskapsmedarbeidere skal produsere regnskap av høy kvalitet, de skal ha god systemkompetanse og være kundens sparringspartner og rådgiver.»

Administrerende direktør i Amesto AccountHouse, Siri Nilssen utdyper viktigheten av systemkompetanse hos regnskapsførere i dagens og fremtidens marked. «Slik markedet ser ut i dag går vi bort fra den tradisjonelle regnskapsmedarbeideren. Stillingsbeskrivelsen har utviklet seg til å bli tredelt: fag, system og mennesker. Våre regnskapsmedarbeidere skal produsere regnskap av høy kvalitet, de skal ha god systemkompetanse og være kundens sparringspartner og rådgiver. Skybaserte og sømløse regnskapssystemer muliggjør effektiv arbeidsdeling og tilrettelegger for at kunden til en hver tid får tilgang til oppdatert og ajour regnskapsinformasjon.

Nilssen forklarer at fordelene med den nye generasjonen av regnskapsførere er mange for kunden, kanskje spesielt det menneskelige aspektet av den nye stillingsbeskrivelsen. «Det tillegges stor vekt på hvilken mennesketype vi rekrutterer til våre team. Våre regnskapsmedarbeidere må ha kompetanse på fag, bransje og system så vel som å være utadrettet. Man må kunne knytte relasjoner til kundene som rådgivere og samarbeidspartner, og sørge for god og effektiv kommunikasjon en algoritme kan ikke tilby den menneskelige helheten våre konsulenter tilbyr.»

Spandow støtter opp om Nilssen. «På bare noen år har det utviklet seg et markant skille i regnskapsbransjen. Teknologiske økonomer er attraktive ansatte for oss. Det er svært fordelaktig å ha systemkompetanse som regnskapsfører i 2014», sier Spandow.

Det at SSF spår den visse død for regnskapsmedarbeideren er ikke nødvendigvis en krise for bransjen. Det betyr heller at vi må fornye oss. Som den fremtidsrettede bedriften vi er har vi for lengst ryddet bort kuleramme, gråblyant og papir til fordel for nettskyen. Vi skal fortsette å være fremtidsrettet og i forsetet i utviklingen hele tiden med tanke på hva som er til det beste for våre kunder.

SIRI NILSSEN CEO Amesto AccountHouse